Eдинен, общ, устойчив пазар в ЕС

Начало » Кариера » Eдинен, общ, устойчив пазар в ЕС

Eдинен, общ, устойчив пазар в ЕСПрез последните години в ЕС с помощта на програми и проекти и чрез съвместни финансирания в страните-членки все повече се развиват дейности и услуги, които имат за цел единен, общ, устойчив пазар. Организират се курсове и обучения, както в институции, така и онлайн, на една обща, европейска платформа в сферата на правоприлагане в най-висока степен на всички открити постижения и технологии до сега в света. В целия ЕС се осъществиха множество дейности, както в класни стаи – конференции  и курсове, така и онлайн –  електронни модули и семинари. Така заинтересованите страни изработиха свои европейски политики, като се акцентираше върху качествено мислене, качествено образование, прозрачност и устойчивост.

Кредитополучателите, на които се отпускат кредити според Общите условия са длъжни да покрият главницата на кредита чрез банкова гаранция или представят свой поръчител. При неспазване на условията по договора могат да се начислят неустойки.

Това се отнася за всички кредитополучатели, както за тези които желаят да теглят онлайн заеми от Кредитвок за месец или няколко месеца, така и за тези които предпочитат по-дълъг период,  примерно година, за погасяване на кредита. Нежелани моменти в това са непогасените и просрочените кредити, при които може да се стигне до извънсъдебно събиране на такси, което е отрицателна последица от сключения договор. При него се начисляват още такси, които се предвиждат при неизпълнение на договора. Непогасените такси влошават кредитната история на кредитополучателя в Централния кредитен регистър. При неспазване каузите на договор за кредит се начисляват лихви, описани от Общите условия на закона. Българска Народна Банка разполага с пет годишен,  софтуерен регистър на тези кредитополучатели, които не са спазили своя погасителен план, и за които бива ограничен достъпа до кредитни, лизингови, потребителски и ипотечни ползвания за в бъдеще.

И обратното,  добрата кредитна история спомага да изградите авторитет, с който може да се възползвате за в бъдеще от всеки от посочените продукти и така да развиете своя бизнес.