10 съвета как да се държите по време на интервю за работа

Начало » Кариера » 10 съвета как да се държите по време на интервю за работа

10_InterviuС необходимостта да си търсят работа се сблъскват почти всички хора. На теория всичко изглежда много просто: съставяте СВ, в което отразявате всички свои най-добри качества, изпращате го на различни фирми, по време на интервюто очаровате събеседника си и започвате работа. На практика, обаче, се оказва, че на всеки етап възникват пречки, които могат да ви препънат по пътя, който води до работата на мечтите ви.
Обикновено първата среща с потенциалния ви нов работодател е на интервюто за работа. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да се представите максимално добре и ще ви дадат предимство в изграждането на бъдещата ви кариера:

1. За интервюто трябва да се подготвите. Запасете се с истории от вашия живот, които да представят най-добрите ви качества, но все пак не забравяйте, че те трябва да са подходящи и за длъжността, за която кандидатствате. Или с други думи, ако кандидатствате за позицията на мениджър продажби, не трябва да обяснявате колко сте скромни. В този случай, трябва да давате примери за вашата способност да убеждавате и да намирате общ език с различни хора. Счита се, че поведението на хората в миналото най-добре може подскаже какви ще са бъдещите им успехи.

2. Говорете по същество. Не се увличайте в истории за живота си, особено ако те нямат никаква връзка с вашия професионализъм. Изграждайки отговорите си, трябва винаги да помните въпросите и стриктно да се придържате към рамките, които те ви налагат, без да се впускате в “лирически отклонения”.

3. Докато се подготвяте за интервюто, се опитайте да намерите възможно най-много информация за фирмата и си подгответе списък със засягащи вашите интереси въпроси. Не забравяйте, че на интервюто не оценяват само вас. Вие също може да научите достатъчно, за да решите дали работата е подходяща за вас. Именно за това, трябва да знаете на какво да обърнете внимание.

4. Най-добре е по време на интервюто да бъдете самите себе си, като наблегнете на тези качества, които са най-подходящи за работа, за която кандидатствате. Ако тя изисква критично и независимо мислене, не трябва постоянно да се съобразявате с това, което ви казва интервюиращият. Напротив, той ще очаква от вас активно да изразявате и защитавате мнението си, а дори може и да ви провокира към това.

5. Бъдете готови за “неудобни” въпроси относно вашата биография. Преди интервюто прегледайте автобиографията си и се уверете, че можете точно и ясно да обясните, защо сте напуснали предишните си работни места и защо преди няколко години не сте работили два месеца. Въпросите може да се отнасят и до вашето семейство, приятели и бивши колеги.

6. Запазете достойнство. Ако мислите, че с въпросите си интервюиращият е отишъл твърде далеч и че те вече не са пряко свързани с бъдещата ви работа, не се притеснявайте да го попитате, защо ви ги задава. Все пак, нещата ви касаят пряко и вие имате право да се защитите. Разбира се, трябва да направите това, като запазите учтивия тон на разговора.

7. Покажете, че сте готови да се развивате. Когато ви попитат за отрицателните ви качества (разбирайте – неподходящите за дадената длъжност), е важно да покажете, че сте запознати наистина с тях и че ще се постараете да ги компенсирате или чрез достойнствата си, или като положите усилия за отстраняването им. Разбира се, ако работата на първо място изисква, да речем, бързина на мисълта, а вие знаете, че ви е трудно да мислите бързо, когато сте подложени на стрес, тогава съвсем логично възниква въпросът, защо ви е такава работа. Не забравяйте: никой не е идеален, но разумният човек се опитва да избира работата си според самия себе си!

8. Същото се отнася и за въпросите, засягащи вашите професионални провали. Вашият събеседник много добре разбира, че те са част от всяка една кариера, за това тази тема много често се повдига по време на интервюто. Бъдете готови да говорите за тях и да покажете, че сте разбрали къде точно сте сгрешили и че вече знаете как трябва да постъпите, за да не се повтори ситуацията отново. Не е нужно да се оправдавате или да прехвърляте отговорността на колеги или обстоятелства. Способността спокойно да приемате грешките си и да си правите изводи от тях се цени изключително много от страна на работодателите.

9. На интервюто за работа не трябва да лъжете. Лъжата може лесно да бъде разкрита и вашият събеседник да реши, че пред него стои или патологичен лъжец, или глупак. И в двата случая лъжата ви ще покаже, че не умеете да признавате грешките си и да се адаптирате към ситуацията. А това не са най-добрите качества за един добър служител.

10. Не надценявайте значението на интервюто. Професионалният опит, изискванията или условията на труд, както и търсенето и предлагането на конкретни умения играят много важна роля.