Принципи на воденото на спор

Начало » Кариера » Принципи на воденото на спор

Ежедневно се сблъскваме с възгледи и мисли, които се различават от нашите. Навикът да се спори е характерен за много хора. Той, обаче,  може да бъде полезен за бизнес разговорите ви, но само в случаите, когато спорите с опонентите си правилно и компетентно, като същевременно спазвате определени правила и принципи, за които ще стане въпрос и в тази статия на ZaNeya.com.

За да овладеете културата на спора, трябва да следвате най-важните принципи на воденето на спор, които са:
– да сте добре подготвени за воденето на конкретния разговор;
– да сте организирани и мобилизирани за надмощие в спора;
– да излагате логически правилно аргументите си и да отстоявате позициите си последователно;
– да се научите да отчитате достойнствата и да бъдете търпеливи към недостатъците на опонентите си;
– да се научите да използвате предимствата си и да преодолявате недостатъците си.
Да разгледаме тези принципи подробно:

Принцип на предварителната подготовка за воденето на спора
В съответствие с този принцип, предварителната подготовка за провеждането на спора ви позволява не само да се мобилизирате, но и много добре да обмислите и дори да предвидите най-вероятното развитие на дебата, да си направите някои “заготовки”, за да обмислите няколко възможни изхода от ситуацията.

Принцип на търпимостта към инакомислещите
Същността на този принципа е в това, че другата страна в спора има право на собствено мнение по дадения въпрос точно толкова, колкото и вие. Опонентите ви, както и вие, търсят истината, но в процеса на търсене и двете страни трябва да са коректни една към друга.

Принцип на последователния анализ на алтернативите
Същността на този принцип е, че към почти всеки въпрос или проблем, обикновено има няколко възможни подхода и начина на решение. Все пак, не всички подходи и решения на дадения проблем са еднакво добри. Два различни начина на действие в зависимост от условията, целите и ресурсите ви може да послужат еднакво добре в зависимост от развоя на събитията.

Принцип на коректното водене на спора
Това е един от основните принципи във воденето на спорове или преговори, чиято същност е в това, че колкото сте по-коректни в съжденията и действията си, толкова по-голям е шансът ви за достойна победа над опонента.

Принцип на “изключването” в процеса на водене на спора
Отдавна е известно, че споровете се ръководят не от страната, която е по-ерудирана и говори по-аргументирано, а от страната, която умее да наблюдава и следи внимателно спора, да коригира недостатъците и пропуските си в хода на водения разговор, да се постави над личните интереси и да преодолее психологическите бариери.

Принцип на преодоляване на психологическите бариери в процеса на водене на спора
Същността на този принцип е, че съществуват редица погрешни вътрешни нагласи и състояния, без преодоляването, на които ефективността на аргументите ви намалява. Това може да бъде, например, нагласата ви, че другата страна в спора е по-добре подготвена от вас, а това ще означава, че тя е и по-силна. Или, например, страхът да не изглеждате по-слаб от противника си, който да ви ограничи в изказванията на решенията ви и в действията ви.

Принцип на поетапното придвижване към истината
Същността на този метод се изразява в това, че ефективното водене на спора и придвижването ви към истината зависи от това до колко ясно са разграничени отделните етапи на дадения дебат, има ли алтернативни подходи в решаването на проблема и коя от алтернативите е с най-точни “ЗА” и “ПРОТИВ” в подхода към решаването на проблема.

Принцип на уважението на личността на опонента
Същността на този принцип е в това, че свободата на мнение предполага висока култура във воденето на спорове. А минимумът на тази култура се изразява в необходимостта да се отнасяте с уважение към инакомислещите, т.е. към опонентите си. Мислите и разсъжденията ви трябва да се противопоставят убедително и да се доказват и отстояват, но без да се нападате оскърбително със стоящия срещу вас.

Принцип на аргументираната конструктивна критика
Критикувайки противоположното на вашето мнение, вие не трябва да се ограничавате само с това (критиката), а трябва да изложите своите конструктивни предложения, нови подходи или начини за разрешаване на проблема. С други думи, критиката ви трябва да включва в себе си не само голо отрицание, но и конструктивни предложения и алтернативи.