Правила на бизнес етиката

Начало » Кариера » Правила на бизнес етиката

Световните икономически връзки задължават деловите хора да познават правилата на добрия тон в различните страни. Нарушаването на правилата на професионалната етика може да доведе до прекратяване на бизнес отношения и да предизвика необратими загуби.

Правилата на бизнес етиката се променят с времето. В днешно време някои от тях са загубили задължителния си характер от миналото, като  например, елементите свързани с поведението спрямо жените. Доскоро се смяташе за задължително,  мъжът  да плаща сметката в ресторанта, ако е вечерял в компанията на жена, трябва да и отвори вратата, да я пусне да влезе и излезе преди него от асансьора. Днес, тези правила вече не са задължителни. Съвременният бизнес етикет препоръчва от асансьора да излезе първо този, който е най-близо до вратата. Жената си облича палтото сама, но ако се затрудни, мъжът е длъжен да и помогне.
Но да бъдеш само учтив и доброжелателен не е достатъчно. В бизнес етиката общите принципи приемат специфична окраска, която се отразява в следните основни правила:

Правило първо: Бъдете точни във всичко
Закъснението, на който и да е служител, не само пречи на работата, но и поражда мнението, че на този човек не може да се разчита. За деловият човек е много важно да умее да разчете времето, необходимо за изпълнението на дадената му задача. Задължително е, започнете ли да се занимавате с дадена работа, да вземете в предвид и възможните проблеми, които биха възникнали и биха ви забавили в изпълнението и. За това е полезно да не забравяте следния закон на Мърфи: Ако нещата ви вървят много добре, то значи, скоро нещо ще се случи.

Правило второ: Не говорете излишни неща
Всеки служител задължително трябва да пази тайните на фирмата, в която работи. И това правило важи за всички фирмени дела: от кадровите до технологичните. Същото се отнася и за разговорите между колегите, що се отнася до личния им живот.

Правило трето: Мислете не само за себе си, но и за другите
Вие не можете да имате успешен бизнес, ако не вземете в предвид мнението и интересите на партньорите, клиентите, потребителите. Често причини за неуспех са проявата на егоизъм, налагането на лични интереси, желанието да се навреди на конкурентите, дори и колеги, които държат да се издигнат на всяка цена. Старайте се винаги търпеливо да изслушвате събеседниците си, научете се да уважавате и разбирате чуждото мнение, избавете се от  нетърпимостта към инакомислещите. Научете се да слушате какво ви говорят и показвайте, че ви е интересно. Никога не унижавайте опонентите си – имайте в предвид, че рано или късно ще се сблъскате с някой, който ще е принуден да постъпи с вас по същия начин.

Правило четвърто: Обличайте се, както е прието
Трябва да се обличате подобаващо за обкръжението ви в службата, без да се отличавате ярко от останалите. Но все пак, дрехите ви  трябва да демонстрират стил и увереност.

Правило пето: Говорете и пишете грамотно
Всичко, което кажете и напишете, трябва да е изложено на добър език, грамотно. Умението на човек да говори правилно, влияе на цялостния му образ. От умението ни да общуваме, до голяма степен зависи шансът ни за приключването на дадена сделка. За да успее, деловият човек трябва да владее изкуството на риториката. Много е важно да следите и дикцията си – произношението и интонацията. Никога в деловите си контакти не използвайте жаргонни думи и обиден език.