Подходящи ли сте един за друг?

Начало » Интимно » Подходящи ли сте един за друг?

Подходящи ли сте един за друг?1. Каква беше първата ви среща?
а) Усетихте взаимна симпатията от пръв поглед – 5т.
б) Минало е дълго време преди да намерите път един към друг – 3т.
в) Вашата връзка е плод на странично влияние – 1т.

2. Бихте ли могли да си представите живота без партньора си?
а) Разбира се – 1т.
б) Понякога – 3т.
в) В никакъв случай – 5т.

3. Можете ли да се примирите с грешките на партньора си?
а) Да, макар че не е лесно – 5т.
б) Опитаме се да го правим заедно – 3т.
в) Все повече ме дразнят – 1т.

4. Харесвате ли партньора си?
а) Да – 5т.
б) От време на време – 3т.
в) Рядко – 1т.

5. Имате ли общи приятели и познати?
а) Да – 5т.
б) Малко – 3т.
в) Нямаме – 1т.

6. Случва ли се да имате общо мнение по даден въпрос, но да не го споделите пред него/нея?
а) Да – 5т.
б) Понякога – 3т.
в) Рядко – 1т.

7. Съществуват ли във взаимоотношения ви такива контрасти, които, в крайна сметка, да ви сближават по някакъв начин?
а) Да – 5т.
б) Не зная – 3т.
в) Няма – 1т.

8. Изпитвате ли един към друг чувство на принадлежност?
а) Да – 5т.
б) Не зная – 3т.
в) Не – 1т.

9. Ако избирате отново, бихте ли избрали същия партньор?
а) Да, сигурно – 5т.
б) Зависи – 3т.
в) Не зная – 1т.

ОТГОВОРИ :
0-15 точки: Вашата връзка е в криза. Под въпрос е дали взаимното ви влечение е достатъчно силно, за да успеете да изгладите противоречията между вас!
15–35 точки: Налице са всички възможности за създаване на хармонична връзка между вас. Притежавате достатъчно и идентични, и отличаващи ви един от друг черти от характера, за да не бъде връзката ви скучна.
Над 36 точки: Нашите поздравления! Вашите чувства са силни и истински, което е предпоставка за душевната и физическата хармония във връзката ви. На лице са всички предпоставки за създаването на траен съюз между вас!