Корпоративна култура или няколко правила за оцеляване в “джунглата” на работното пространство

Начало » Кариера » Корпоративна култура или няколко правила за оцеляване в “джунглата” на работното пространство

Светът ни е устроен така, че всичко, което правим, се ръководи от някакви правила и норми. Не прави изключение и работата ни. Постъпвайки на нова работа, обикновено се сблъскваме с “местните” закони, с така наречената корпоративна култура, с която желаем или не сме длъжни да се съобразяваме.

Поставени в подобна ситуация хората или приемат за нещо напълно нормално тези установени правила на поведение, или ги отхвърлят като нещо напълно ненужно. Все пак, ако се опитаме да вникнем в корпоративната култура, ще установим, че тя се е утвърдила заради всеобщото благо, за безконфликтното ни съжителство на работното ни място.

Същност на корпоративната култура
Главната цел на корпоративната култура е да обедини работещите във фирмата в екип, който да е в състояние да реализира положителни резултати в рамките на работните задължения на всеки от работещите. Във връзка с основните си цели всяка фирма трябва да разработи комплекс от свои негласни закони и правила за поведение на служителите си, които да са в основата на напредъка и. С други думи, корпоративната култура трябва да е равносилна на девиза на Д’Артанян: “Един за всички, всички за един!” А това означава, че никой от създалия се екип не трябва да се отличава в поведението си от останалите и никой не трябва да престъпва установените закони – от това ще зависи настоящето и бъдещето на този екип.
Привидно леките правила може да се окажат непреодолими препятствия за новопостъпилия работник. Така във фирмата се прави своеобразно отсяване на неподходящите кандидати, които не са в състояние да се слеят с вече съществуващия екип и не биха го допълнили с нищо.
Има ли установена корпоративна култура във фирмата на новопостъпилия се оказва нужната помощ от целия екип, за да не се прекъсва хода на работата. По този начин на вече утвърдените специалисти се дава възможност да се докажат и да се придвижат нагоре в кариерната стълбица.

Плюсове и минуси на корпоративната система
Корпоративна култура не може да има, само защото собственикът на фирмата е решил да я има. Тя може да съществува само, ако се реализира от работещите в дадената фирма. Корпоративната система е силно зависима както от справедливата оценка на работа на всеки член от екипа, така и от поведението на всеки работник в полза на общото благополучие. В сплотен колектив нововъведенията се възприемат по-лесно и бързо, по-лесно се взимат и решения по важни за бъдещето на екипа и фирмата въпроси. В такива ситуации както утвърдените вече специалисти, така и новаците осъзнават своята важност, разбират, че това, с което се занимават е важно за работодателя и е оценено по достойнство.
Като минус на корпоративната култура може да се посочи това, че тя служи на тези, които служат на нея. Ако още с постъпването си на работа човек не възприеме създадените във фирмата правила, той просто не може да се реализира професионално там.

Лично пространство; собствени правила на поведение
Корпоративната система не би трябвало да нарушава личното пространство на работещите. Неразумното отношение към корпоративните правила може да доведе до “робство” от една страна или до неуважение към останалите работещи във фирмата – от друга. За да се придържате към “златната среда” е необходимо да сте запознати с правата си, а именно:
1. Имате право да успех и независимост.
2. Можете свободно да изразявате личното си мнение по разглежданите от екипа въпроси и да бъдете изслушани от останалите.
3. За работата си трябва да получавате адекватно възнаграждение.
4. Имате право да отказвате задачи, които не са от вашата компетенция и област.
5. Допуснете ли грешка да ви се даде възможност да я поправите.
6. Имате ли молба за нещо без колебание да я изложите.
7. Сами да прецените какви да са взаимоотношенията ви с останалите членове на екипа извън работното ви пространство.