Кои са най-търсените качества в служителя?

Начало » Кариера » Кои са най-търсените качества в служителя?

Ти уверена ли си, че разбираш точно и ясно мислите, изказванията и намеците на шефа си? За да решиш, дали искаш ли да бъдеш “средно добър”, или “служител с отлични перспективи”, трябва да знаеш какво е нужно на работодателя ти. Предлагаме ти да се запознаеш с най- ценените от работодателите качества, които трябва да притежават служителите:

1. Целеустременост и находчивост
На фирмите са им нужни хора, които могат да изпълнят без проблем, поставените им задачи в срок. Изобретателността и умението за намиране на необичайни пътища за  изход от създала се сложни ситуации, се приветстват.  На много малко от работодателите им се харесва, когато подчинените им постоянно им задават въпроси, относно работата и изпълнението и. Всеки трябва да се научи да решава проблемите самостоятелно.

2. Ентусиазъм и усърдие
Много полезно и рядко качество е умението за съсредоточаване върху работата без разсейване от външни дразнители. Ентусиазъм, индивидуалност и усърдие – това са качествата на лидера.

3. Последователност
Работните ресурси трябва да се ползват така, че извършената работата винаги да е на високо ниво. Трябва да се избягва “зацикляне” на работата, за това е много важно правилното планиране на времето, както за деня, така и за седмицата и дори месеца.

4. Проявяване на уважение и лоялност
Важно е да се уважава мнението на колегите и работодателя. Трябва умело и убедително да се аргументира собствената позиция, но без да се излиза от рамките на добрия тон. Предаността към фирмата и нейните цели – това е един от главните фактори за успех.

5. Комуникативни навици и честност
При изпълнението на собствен проект в рамките на фирмата, на работодателя трябва своевременно да се предоставя нужната информация за хода на работата. Много важни в такъв случай  са поддържаните контакти, както вътре във фирмата (с колеги и ръководство), така и извън нея (други фирми, от които зависи финализирането на проекта).

6. Чувство за хумор
С хора с чувство за хумор се работи по-леко. Те по-лесно намират изход от сложни ситуации и знаят как да вдъхновяват колегите и подчинените си.

Какво още е нужно на твоя работодател? Обърни внимание на маниера му на работа, помисли, какво ти би поискала от подчинените си, ако си на неговото място, определи качествата, които трябва да развиеш и усъвършенстваш. Съпостави всички фактори и се прицели в успеха!