Как да мотивирате себе си и другите – II част

Начало » Здраве » Как да мотивирате себе си и другите – II част

Как да мотивирате себе си и другите - II част21. Стремете се към жизненоважните за вас цели
Този съвет може да ви се струва очевиден, но много често се пренебрегва. Без сигурност и стремеж към дадена цел, вие не можете да подобрите живота си. Ако се оставите на течението, позволявайки на другите да правят избор вместо вас, никога няма да постигне това, което наистина искате за себе си. Стремете се към постигането на поставените жизнени цели и се наслаждавайте на успеха и щастието, които този процес носи.

22. Brain storm
Вземете празен лист и химикал. Седни на тихо и добре осветено място и мислете, мислете, мислете. Запишете си всяка идея, която ви дойде на ум. Финансови цели, лични цели, цели във взаимоотношенията с хората, цели, свързани със здравето и т.н. Когато приключите с мисленето, ще имате достатъчно материал за по нататъшна работа.

23. Запишете си целите на хартия
След като вече сте си набелязали цели, запишете ги! Цел, останала да се носи в главата ви, може да бъде изоставена за дълго време, преди да се заемете сериозно с нея. А на хартия, целите ви ще изглеждат много по-конкретни и ясни.

24. Максимално конкретизирайте целите си
Целите трябва да са конкретни, за да са ефективни. Все пак, конкретният план има много по-голям шанс за успех от неясния и размития.

25. Определете си срокове за изпълнение
Протакането и забавянията са смъртен враг на вашите цели и стремежи. Най-добрата “ваксина” срещу тази болест е определянето на срокове за изпълнение на конкретните действия. Както и самата цел, срокът за изпълнението и трябва да бъде пределно конкретен.

26. Планирайте началната дата на започване
Сроковете за изпълнение на дадена работа дават най-добри резултати, ако се съчетаят с поставянето на начална дата за започването на вашия проект. Поставяйки си цел, вие можете да намерите хиляди причини за отлагане на нейното изпълнение. Така че, поставете си срокове и строго се придържайте към тях!

27. Целите ви не трябва да са леки
За да са наистина ефективни, целите пред вас не трябва да са леки. Ако усилията, които влагате в постигането да определена цел са твърде малко, то и мотивацията ви за достигането на тази цел ще е прекалено малка. Най-добри са тези цели, за чието постигане трябва да вложите максимално вашите умения и способности, както и тези, които изискват от вас придобиването на нови знания и умения.

28. Вашите цели трябва да бъдат постижими
Поставянето на недостижими цели може само да предизвика във вас разочарование, гняв и несигурност. А така вие ще започнете да се съмнявате в своите способности. Целите не трябва да са лесни, но преди всичко трябва да са разумни.

29. Направете си подробен план за действие
Разработете  си подробен план за действие – стъпка по стъпка – за всеки от етапите, през които трябва да минете, за да постигнете някоя от целите си. Една от основните причини за провалите е липсата на разбиране за това, какво трябва да се направи, за да се постигне дадена цел. Така че, планирайте работа си и работете по плана!

30. Не се престаравайте
Не си поставяйте твърде много цели наведнъж? Разпилените усилия  по няколко важни задачи едновременно би довело само до това на нито една от целите да не се отдели достатъчно внимание и усилия за постигането и.

31. Проследявайте напредъка си
Отбелязвайте всеки свой напредък към постигането на поставената цел. Разделете пътя към достигането на желаното от вас на етапи и отбелязвайте всеки завършен вече етап. Всекидневното отбелязване на напредъка ви в постигането на целта, ще развие у вас мощен заряд мотивация, която ще ви помогне в по нататъшната работа по постигането на целта ви. Постарайте се да превърнете това проследяване на напредъка в положителен навик.

32. Wish list
Направете си списък с десетина неща, които трябва да свършите през живота си. Например, да започнете собствен бизнес, да направите околосветско пътешествие, да научите френски език и т.н. Сложете този списък в чекмеджето на бюрото си у дома или на работа и го препрочитайте всеки ден.

33. Използвайте “напомнянки”
Няма как да не знаете онези малки, цветни, лепящи се листчета… Те са един много добър начин да си напомняте за ежедневните дела и цели. Само не прекалявайте! Не е необходимо да облепвате екрана на монитора си така, че да не може да се разчита текста върху него.

34. Награждавайте се
Измислете си награда. Устройте си малък празник, веднага щом постигнете някоя своя цел или направите важна стъпка в реализацията и. Вие сте работили усилено и заслужавате тази награда! Така че, поглезете се с празничен обяд, направете си малка почивка или се насладете на някое любимо ваше занимание.

35. Какво постигам?
Имате нова цел… Задайте си въпроса: “Какво ще постигна, ако направя това?” И продължавайте да си го задава всеки ден, докато не приключите започнатото. Вие трябва да имате пълна яснота за това, което се опитвате да постигнете с тази цел. Ако не можете да си изясните отговора на въпроса, зачеркнете тази цел от своя списък и преминете към следващата.