Закони на съзнателното съществуване

Начало » Здраве » Закони на съзнателното съществуване

1Мислите си, че за много от вашите неуспех са виновни другите, недоволни сте от работата, партньора в брака, страната, в която живеете… Неудовлетворени сте от самите себе си. И постоянно се питате, какво трябва да направите, за да промените живота си?
Ако, обаче, се осмелите да погледнете истината в очите, ще видите, че единственият виновен за това, което ви се случва, сте самите вие! Когато се намирате в позиция на обвинител, вие всъщност сте в позиция на жертва. Мислите си, че ролята на жертва ви позволява да не правите нищо, като по този начин се чувствате по-удобно, непрекъснато се оправдаете и оплаквате и така контролирате и манипулирате другите. Но в действителност, тази позицията не ви помага да подобрите и промените по някакъв начин живота си.
Не желаете ли всъщност да бъдете господар на своя живот, негов създател? Наистина, тогава ще трябва да се научите да определяте целите си, да поемате отговорност, да чувствате неудобство, да сте отговорни… Това е изключително важен избор, който всеки човек правим сам за себе си!
Да се превърнете в зрял човек, който е способен да постигне своите цели, могат да ви помогнат законите на съзнателното съществуване (ако наистина искате да имате практическа полза от тази статия, отговорете си честно на въпросите, зададени след всеки от законите!):

Законът на причината и следствието
Каквото посееш, това и ще ожънеш. Този закон потвърждава, че богатството, щастието, просперитета и успехите в работата са преки или косвени следствия или резултати от конкретни причини или действия. Всички обстоятелства се диктуват не от външния свят, обстоятелствата на живота ви се пораждат от вашия вътрешен свят. Вие сами избирате своите мисли, емоции и поведение. Така че, се опитайте честно да си отговорите на въпросите:
1. Какви са мислите, чувствата и действията ви, свързани с областта на семейните отношения, бизнеса, здравето ви?
2. Какви промени може да направите в мисленето и поведението си, за да подобрите която и да е от страните на живота ви?

Закон на опита и грешката
Всяка ситуация във вашия живот ви учи на нещо и ви дава някакъв опит. А всички грешки са ценни уроци. Грешките, неуспехите и провалите са това, което допринася за вашия растеж и развитие. Успехът е лош учител. Помислете:
1. Какви ценни уроци научихте в резултат на последната криза настъпила в живота ви?
2. Какъв положителен опит ви е донесла болката, преживяна в миналото?

Законът на привличането
Всичко, което има някакво място в живота ви, е привлечено от вас самите – от начина, по който мислите, по който говорите, и по който изглеждате в очите на хората. Вие сте жив магнит. Вие неизбежно привлича в живота си хора, ситуации и обстоятелства, които са съвместими с вашия начин на мислене.  Така че, си отговорете на въпроса:
1. Като имате в предвид принципа, че вие сте създател на своя живот, на съдбата си, какви промени трябва да направите в начина си на мислене?

Закон на очакванията
В своя живот хората са като пророци, който мислят и говорят за това, какво би им се случило. Когато сте сигурни, че ще ви се случват добри неща, обикновено се случват, именно, добри неща. Ако очакванията ви са за нещо лошо, то бъдете сигурни, че няма да останете разочаровани. Така че, очаквайте с нетърпение само най-доброто! Не трябва да забравяте да повтаряте на съпруга и децата си, че вярвате в тях, че ги смятате за прекрасни хора, които обичате и с които се гордеете. И така:
1. Какво сте готови на направите по този въпрос сега?

Законът на огледалото
Всички заобикалящи ви хора са отражение на вашия вътрешен свят. Ако в живот ви има хора, които ви дразня и ядосват, то това е ясен знак, че вие не се приемате такива, каквито сте всъщност. Съберете смелост и си признайте честно, кое от качествата си не харесвате. И приемете всички свои недостатъци. Помислете си:
1. Кои качества и черти на характера ви са отражение на другите хора във вас?

Всичко е във вашите ръцете! Тези закони са просто един от начините, които могат да ви насочват по пътя на зрелостта, съзнателността и ефективността.