Грижа за възрастни родители в дом за възрастни хора – споделена отговорност

Начало » Здраве » Грижа за възрастни родители в дом за възрастни хора – споделена отговорност

Грижа за възрастни родители в дом за възрастни хора – споделена отговорност

Грижата за възрастни родители може да бъде истинско предизвикателство и нелека задача, особено в днешното динамично ежедневие, изпълнено с безброй ангажименти и отговорности. Често се налага да бъдат решавани спешни и неотложни проблеми, които трудно се вписват в пренатоварения график.

Ето някои важни аспекти и предизвикателства, пред които сигурно вече сте се изправили в грижата за своите остарели близки:

 • Първостепенен приоритет са здравните въпроси за вашите възрастни родители. Това включва закупуване и доставяне на лекарства, координация на медицинските им прегледи, и грижа за тях в случай на болест или нараняване.
 • Възрастните хора може да се нуждаят от физическа помощ за основните ежедневни дейности – готвене, почистване, хранене, обличане и поддържане на личната хигиена и хигиената в дома.
 • Емоционалната подкрепа в тази възраст е особено важна. Редовните разговори, са от голямо значение за старите хора, които често се чувстват пренебрегнати и изолирани. А да се намери време и за това, също е трудно.
 • Грижите за възрастни родители, често включват и управлението на техните финанси, като плащане на сметки, получаване на пенсии и пазаруване.

Възможно е да се нуждаете от помощ, за да се справите с всички тези задачи. Не се колебайте да потърсите съдействие от професионални асистенти за грижа за възрастни хора, социални работници или други специалисти в областта. Съществуват редица организации, които могат да предложат подкрепа, насоки и асистентна  грижа.

В България има няколко такива институции.

Министерство на труда и социалната политика (МТСП), отговаря за социалната политика в България, включително грижата за възрастните хора. Министерството управлява и регулира различни социални програми и услуги, предназначени да подпомагат тази група хора.

Агенция за социално подпомагане (АСП), отговаря за изпълнението на социални програми и мерки за подпомагане на уязвимите групи в обществото, включително възрастните хора. АСП осигурява социални услуги, като домове за стари хора, центрове за дневни грижи и др. на държавна издръжка.

Местните общини имат отговорност за предоставяне на социални услуги на своите граждани. Това включва и грижата за възрастните хора в рамките на общината. Общините осигуряват различни услуги като домашна грижа, храна за дома, превоз и други.

Медицински заведения и болници: Болниците и медицинските заведения осигуряват здравна грижа за старите и възрастни хора. Те предлагат консултации, лечение, рехабилитация и медицински услуги. Но само спешните центрове са на денонощно разположение.

Неправителствени организации (НПО) предлагат различни услуги и програми, като домашна грижа, социална подкрепа, активности за старите хора и други форми на подпомагане.

И разбира се – Домове за възрастни хора от резидентен тип, които имат редица предимства и могат наистина да ви подпомогнат в грижата за възрастните ви родители.

Те осигуряват:

 • Настаняване и постоянно подпомагане в ежедневните дейности като хранене, обличане, хигиена. Това е особено важно за хора, които имат физически трудности или страдат от заболявания, които ограничават независимостта им.
 • Поддръжката, хигиената, готвенето и пазаруването, се предоставя от персонала на дома и са част от услугата, която те предлагат.
 • Домовете за възрастни обикновено създават структурирана рутина, което допринася възрастните хора да се чувстват сигурни, организирани и защитени.
 • Едно от най-сериозните предимства на домовете за възрастни хора е, че там се предоставя денонощно медицинско обслужване, включително редовни прегледи, даване на лекарства, физиотерапия и други. Нещо, което е трудно постижимо, ако възрастният човек живее сам или дори с близките си.
 • Домовете за възрастни дават множество възможности за социализация и взаимодействие с други хора на близка възраст и усещане за част от общност. Споделянето на сходни интереси предоставя възможности за нови приятелства и поддържа комуникативните умения.
 • В домовете за възрастни хора се съблюдават мерките за сигурност и безопасност. Оборудвани са със системи за тревога при извънредни ситуации, осигурен е персонал на денонощно разположение, взети са мерки за сигурност, което дава на възрастните хора и техните семейства спокойствие.
 • В дома за стари хора, могат да се предлагат и допълнителни удобства като библиотека, салон за красота, басейн или дори заведения и магазини на място.

Всичко това покрива базовите нужди на възрастните хора. Но има един, съществен аспект от живота в домовете за възрастни, който вече споменахме и на който ще обърнем малко по-специално внимание –  социалната активност.

Социалната активност е участие в дейности, които включват комуникация, взаимодействие и създаване на взаимоотношения с другите.

С възрастта социализацията може да стане по-трудна, но домовете за възрастни хора могат да предложат нужните условия и възможности за активен и удовлетворяващ социален живот.

Социалната активност е важна за психическото, емоционалното и дори менталното здраве, тъй като тя помага за борбата със самотата и депресията, подобрява самочувствието и помага за запазване на уменията за социална комуникация.

Ето някои от нейните аспекти, подходящи за възрастни и предлагани в много от домовете за стари хора, като част от техните услуги.

Участие в групови активности. Тези активности могат да включват всичко – от игри на карти до фитнес курсове, спорт, пътуване, групи за четене, ръчни дейности и хобита, йога и танци, различни форми на развлечение, свързани със социално взаимодействие. Много домове за възрастни предлагат редовни групови дейности, като част от ежедневните си програми.

Интегриране в общността. Това може да бъде включване в групи или клубове по интереси, участие в събития и обществени мероприятия. Участието в доброволчески инициативи, например, може да предложи смислен начин за възрастните хора да се ангажират с общността и да им даде усещане за принос и добавена стойност.

Поддържане на отношения. Това означава активно поддържане на взаимоотношения с приятели и семейство, редовни срещи, разговори или други форми на взаимодействие, както и създаването на нови контакти и познанства.

Събития и развлечения. Физическа активност и развлечения са важни за поддържане на физическото и ментално здраве. Домовете за възрастни хора предлагат организирани активности и забавления, като музикални, кино и театрални представления, фитнес, йога, тематични партита и други, които могат да поддържат възрастните хора заети и емоционално ангажирани.

Обучение и личностно развитие. Обучението през целия живот включва участие в образователни дейности, като различни курсове – учене на нов език, компютърни умения или придобиване на нови знания в различни области.

Общи пространства. Домът за възрастни хора обикновено предлага общи пространства като градини, зали или големи зони за общо ползване, които позволяват на жителите да провеждат непринудени разговори помежду си.

Важно е социалната активност да бъде съобразена с индивидуалните нужди, предпочитания и физически възможности на възрастните хора, затова добрите домове за стари хора от резидентен тип се стараят да предложат богат избор от възможности.

Дом за стари хора „Медива Парк“ предлага всички необходими условия за пълноценен живот за възрастните Ви родители, комфортни битови условия, професионални медицински грижи и разнообразен социален живот.

Доверете грижата за вашите родители на дом за възрастни хора „Медива Парк“, който се намира само на 20 минути от София, в с. Долна Диканя.

За повече информация, можете да посетите сайта на „Медива Парк“: