Месец октомври 2010

rv - Венера

Венера

В астрологията Венера е свързана с любовта, красотата, умението да се общува на чувствено ниво...