Без съмнение на всяка жена, поне веднъж в живота, и се е налагало да изглежда „по-делова“. И даже, ако предпочитанията…