Важна характеристика за преуспяващите хора е, че те държат на решенията си, без значение от обстоятелствата, възникналите неприятности, временните трудности…

Световните икономически връзки задължават деловите хора да познават правилата на добрия тон в различните страни. Нарушаването на правилата на професионалната…